انتقال دوربین پس از ۹۱۱ . بیل
ارتش را ترک کنیم ؟
دانلود رایگان انتقال به برنامه امروز را دانلود کنید
آن را در فروشگاه گوگل پخش کنید
قابلیت انتقال بیل - ۹ / ۱۱ GI Joe به Servicemembers اجازه می‌دهد تا همه یا برخی از مزایای بلا استفاده را برای همسر یا فرزندان وابسته به آن‌ها منتقل کند . وزارت دفاع ، وزارت امنیت داخلی ، خدمات بهداشت عمومی آمریکا ، یا وزارت بازرگانی تعیین می‌کند که آیا شما می‌توانید مزایا را به خانواده خود منتقل کنید یا خیر . زمانی که دپارتمان شما مزایای انتقال را تایید می‌کند ، ذینفعان جدید در VA به کار می‌افتند .
چه کسی برای انتقال " مزایای GI " شان واجد شرایط است ؟
هر عضو خدمات Uniformed ( وظیفه فعال یا رزرو انتخاب‌شده ، افسر یا فهرست ) یا بعد از ۱ اوت ۲۰۰۹ ، که واجد شرایط بیل - ۹ / ۱۱ است ، و
حداقل ۶ سال خدمت در نیروهای مسلح در تاریخ انتخابات صورت می‌گیرد و موافقت می‌کند ۴ سال دیگر در نیروهای مسلح از تاریخ انتخابات خدمت کند .
این یا به بازنشستگی تبدیل می‌شود و موافقت می‌کند که ۴ سال دیگر یا بعد از ۱ اوت ۲۰۱۲ خدمت کند . یک عضو خدمات در صورتی که ۲۰ سال خدمت فعال یا ۲۰ سال خدمت اجباری را به اتمام برساند ، واجد شرایط بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود .
درخواست‌های انتقال باید تسلیم و تایید شود در حالی که این عضو در نیروهای مسلح است .
چه کسی می‌تواند از مزایای شبکه GI آسیب‌دیده دریافت کند ؟
اگر واجد شرایط انتقال منافع خود هستید می‌توانید استحقاق خود را به موارد زیر انتقال دهید :
همسر شما .
یک یا چند فرزند شما .
هر ترکیبی از همسر و فرزند .
یک عضو خانواده باید در سیستم گزارش دهی ثبت‌نام در وزارت دفاع ( deers ) ثبت‌نام کند و در زمان انتقال ، مزایای تحصیلی منتقل‌شده را دریافت کند .
اگر فرزند شما با آن ازدواج کند ، doesn't بر صلاحیت آن‌ها برای دریافت مزایای انتقال تاثیر می‌گذارد ؛ با این حال ، شما می‌توانید منافع منتقل‌شده را در هر زمان تغییر دهید یا تغییر دهید .
اگر شما از هم جدا شوید ، همسر سابق شما هنوز می‌تواند از مزایای انتقال استفاده کند ؛ با این حال ، شما می‌توانید منافع منتقل‌شده را در هر زمانی ، بسته به توافق طلاق ، کنار بگذارید یا تغییر دهید .
چگونه به بیل مزایای پست ۱۱ / ۹ / آی سی پی ببرید
شما تنها زمانی می‌توانید از مزایای انتقال استفاده کنید در حالی که شما در حال انجام‌وظیفه فعال هستید ، زمانی که وظیفه فعال خود را ترک می‌کنید ، دیگر خیلی دیر است . شما باید به صورت آنلاین در وب سایت DMDC درخواست دهید و یا دستورالعمل‌های service's را دنبال کنید .
در حالی که در نیروهای مسلح ، transferors از وب سایت مزایای تحصیل ( TEB ) برای تعیین ، اصلاح ، و ابطال یک درخواست انتقال ( TOE ) استفاده می‌کنند . پس از ترک نیروهای مسلح ، transferors ممکن است یک تاریخ موثر آینده برای استفاده از TOE ، اصلاح تعداد ماه‌ها انتقال ، یا لغو حق انتقال داده با ارسال درخواست کتبی به VA فراهم کند .
درخواست انتقال مزایا به هنگام انجام‌وظیفه فعال :
۱. از کارت دستیابی معمول خود ( CAC ) ، Logon Self DoD ( DS ) ، یا حساب DFAS ( myPay ) استفاده کنید تا در برنامه پورتال milConnect امضا شود : https: / /www.dmdc.osd.mil / milconnect /
هنگامی که صفحه Home milConnect نشان می‌دهد ، انتقال منافع فواید تحصیل ( TEB ) را از نوار منو انتخاب کنید .
هنگامی که صفحه TEB portlet نمایش داده می‌شود ، اعضای خانواده شما در جدول زیر فهرست اعضای خانواده لیست شده‌اند .
توجه : اگر یک عضو خانواده واجد شرایط مزایای deers نباشد و بنابراین واجد شرایط دریافت مزایای انتقال نیست ، کلمه " فاقد شرایط " در ستون رابطه نشان داده خواهد شد .
۲. برای انتقال مزایا به یک عضو خانواده ، موارد زیر را انجام دهید :
نام اعضای خانواده مناسب را در جدول مشخص کنید .
از فهرست پایین افتادنی ، تعداد ماهه‌ای ( ۰ تا ۳۶ ) را برای انتقال انتخاب کنید .
Optionally ، وارد یک تاریخ پایان در فرمت YYYY - MM - DD .
این فرآیند را برای هر عضو خانواده تکرار کنید .
۳. پس از انتقال ماه‌ها به اعضای خانواده خود ، شما باید درخواست انتقال خود را با انجام موارد زیر ارسال کنید :

او حق دارد با این عضو خانواده ارتباط برقرار کند .


منبع سایت سربازی

چهارشنبه 19 دی 1397
بؤلوملر :