گیرندگان قلب بنفش برای گرفتن Commissary ، دسترسی MWR
نوشته امی Bushatz
دریافت کنندگان قلب بنفش از سال ۲۰۲۰ بهره‌مند خواهند شد از وزارت دفاع : commissary نظامی و Morale ، رفاهی و Recreation ( MWR ) .
به این دلیل که دریافت کنندگان قلب بنفش در میان گروهی از سربازان قدیمی که به تازگی در زمینه خریده‌ای پایه و امتیازات انحصاری به عنوان بخشی از قانون اجازه دفاع ملی سال ۲۰۱۹ ( NDAA ) اعطا شده‌اند ، قرار دارند . انتظار می‌رود که رئیس‌جمهور این لایحه را به قانون تبدیل کند .
قیمت‌های خواربار فروشی Commissary توسط قانون زیر محصولات مشابه در فروشگاه‌های پست الکترونیکی قیمت‌گذاری می‌شوند ، به اضافه ۵ درصد افزایش برای نیروهای وظیفه فعال ، گارد و اعضای رزرو ، بازنشستگان و خانواده‌های آن‌ها و همچنین ۱۰۰ درصد از سربازان معلول متصل به خدمت .
خدمات MWR ، از جمله اقامت نظامی ، برای مقرون‌به‌صرفه بودن برای مصرف کنندگان طراحی شده‌اند و اغلب در زیر امکانات رفاهی مشابه پایین قیمت‌گذاری می‌شوند . هر دو منافع از طریق بودجه فدرال یا دیگر تامین می‌شوند .
گیرنده‌های قلب بنفش تنها کسانی هستند که دسترسی به آن‌ها را به دست می‌آورند . این قانون که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد ، به چندین گروه جدید از کاربران ، از جمله سربازان قدیمی با هر رده معلولیت مربوط به خدمات ، زندانیان سابق جنگ و مدال افتخار ، اجازه می‌دهد .
اما این امتیاز با هزینه اضافه‌ای همراه خواهد بود . کنگره به مقامات پنتاگون دستور داد که آنچه را که این هزینه خواهد بود تعیین کنند ؛ انتظار می‌رود it's زمانی در سال ۲۰۱۹ آزاد شود .
دسترسی به سود احتمالا ً به نوعی از کارت دسترسی پایه نیاز دارد ، که بیشتر کاربران تازه‌کار آن را ندارند .
مقامات پنتاگون نیز باید تصمیم بگیرند که چگونه این مساله دسترسی را پیش از آغاز سود مدیریت کنند . تاکنون ، هیچ جزئیاتی در مورد آن منتشر نشده است .
فواید قلب بنفش :
قلب بنفش قدیمی‌ترین تزئینات نظامی است . قلب بنفش اصلی ، به عنوان Badge لیاقت نظامی شناخته می‌شود ، که در طراحی قلب ارغوانی قرار داشت و توسط ژنرال جرج واشینگتن در ۱۷۸۲ ایجاد شد . آن به عنوان قلب بنفش در سال ۱۹۲۷ ساخته شده‌است و از آن زمان به بعد شناخته شده‌است .
قلب بنفش برای مجروح شدن یا کشته شدن در هر اقدام نظامی علیه دشمن داده می‌شود .
گیرندگان قلب بنفش بسیاری از مزایای خاص فدرال و ایالتی را دریافت می‌کنند .
فواید فدرال
ارتقا خودکار گروه اولویت پزشکی
The هشت گروه اولویت مختلف برای سربازان قدیمی که به دنبال درمان پزشکی هستند ، دارد . افرادی که در گروه ۱ قرار دارند دارای معلولیت ۵۰ درصد یا بیشتر هستند و مراقبت‌های پزشکی خود را از the آزاد می‌کنند . کسانی که در گروه اولویت هستند ، معمولا ً واجد شرایط مراقبت پزشکی هستند ، زیرا ناتوانی‌های آن‌ها در ارتباط با خدمات یا درآمد آن‌ها بسیار بالا است .
به طور خودکار ، گیرندگان قلب بنفش ، صرف‌نظر از شدت جراحات یا درآمدشان ، به طور خودکار به گروه اولویت داده می‌شوند . این امر به آن‌ها دسترسی اولویت بالاتری به مراقبت‌های پزشکی می‌دهد و آن‌ها را از پرداخت هیچگونه copays برای درمان پزشکی VA و یا بستری شدن خلاص می‌کند .
اگر آسیب‌هایی که به آن‌ها وارد می‌شود قلب بنفش را به حد کافی شدید می‌کند تا حداقل ۳۰ درصد از معلولیت را تامین کند ( که آن‌ها را در گروه اولویت قرار می‌دهد ۲ ) ، آن‌ها ممکن است مجبور باشند یک copay برای پزشکی دریافت کنند که از the دریافت کرده‌است .
مزایای شبکه GI
گیرنده‌های قلب بنفش به طور خودکار بدون در نظر گرفتن مقدار زمانی که آن‌ها در انجام‌وظیفه فعال گذرانده اند، به طور خودکار به مزایای بیل - ۹ / ۱۱ GI کامل داده می‌شوند . بیل ، یک کهنه سرباز باید حداقل ۳۶ ماه وظیفه فعال داشته باشد .
استخدام ترجیحات
گیرنده‌های قلب بنفش با تخلیه محترمانه به یک امتیاز ۱۰ امتیازی برای استخدام فدرال داده می‌شوند .
فواید دولتی

بسیاری از ایالات مزایای متعددی را برای دریافت کنندگان قلب بنفش ارائه می‌کنند ، این افراد می‌توانند از کالج رایگان برای آن‌ها و اعضای خانواده شان به صفحات مجوز ویژه بروند . صفحه مزایای دولتی خود را برای جزئیات بررسی کنید .

منبع سایت سربازی

چهارشنبه 19 دی 1397
بؤلوملر :