فواید کهنه‌کار دولتی تگزاس
ایالت تگزاس چند مورد از منافع کهنه سربازان را تامین می‌کند . این صفحه مزایای آن را توضیح می‌دهد .
خانه‌های کهنه تگزاس
تگزاس هشت خانه قدیمی در Amarillo ، بهار بیگ ، Bonham Bonham ، آل پاسو ، Floresville ، McAllen ، تمپل و تایلر دارد . این خانه‌ها برای سربازان قدیمی باز هستند که هنوز مرخص نشده اند و همسر یا همسر او که ازدواج‌نکرده اند . والدین ستاره طلایی نیز واجد شرایط لازم برای مطابقت با شرایط سن و اقامت در بالا هستند .
هزینه‌ها براساس درآمد هستند .
فواید مالی کهنه‌کار تگزاس
معلولان معلول مالیات بر مالیات
معافیت کل مالیات بر دارایی برای ۱۰۰ درصد از سربازان معلول و همسران بازمانده آن‌ها .
سربازان قدیمی با معلولیت ۱۰ تا ۹۰ درصد می‌توانند بسته به درصد معلولیت ، میزان کاهش ارزش ارزیابی‌شده شان را از ۵۰۰۰ تا ۱۲، ۰۰۰ دلار کاهش دهند . همسران باقی مانده نیز واجد شرایط هستند .
برخی از کشورها معافیت مالیاتی را برای سربازان قدیمی فراهم می‌کنند .
گواهی‌نامه رانندگی رایگان برای سربازان قدیمی معلول
کهنه سربازان با معلولیت متصل به خدمات حداقل ۶۰ درصد و یک تخلیه شرافتمندانه می‌تواند گواهی‌نامه رانندگی یا کارت اعتباری تگزاس را به طور رایگان دریافت کند .
فواید تحصیل سرباز تگزاس :
قانون Hazlewood
قانون Hazlewood یکی از فواید تگزاس است که سربازان قدیمی ، همسران و کودکانی که وابسته به آموزش هستند را برای تحصیل در مدارس دولتی به ۱۵۰ ساعت آموزش می‌دهد . این شامل هزینه‌های زندگی ، کتاب و یا هزینه‌های تامین نمی‌شود .
سرباز کهنه‌کار باید چنین کاری داشته باشد :
وقتی وارد خدمت می‌شدند یکی از ساکنان تگزاس بود
در تگزاس زندگی کنید
فورا ً مرخص شویم .
به حداقل ۱۸۱ روز خدمت مشغول بود.
از تمام مزایای تحصیلات فدرال استفاده می‌کنند
عدم پرداخت بدهی به وام‌های دانشجویی
ملاقات با پست کشوری ، پیشرفت تحصیلی و الزامات ساعت اعتباری
قانون میراث ( کودک )
سربازان قدیمی واجد شرایط برای قانون Hazlewood می‌توانند ساعات بلااستفاده را به یک کودک تحت شرایط خاص اختصاص دهند .
بچه باید :
یکی از ساکنان تگزاس باشد ؛
فرزند biological ، stepchild ، فرزند خوانده می‌شود و یا به عنوان وابسته به سال مالیاتی فعلی یا گذشته ادعا می‌شود .
۲۵ ساله یا جوان‌تر در روز اول ترم یا ترم
ملاقات با پست کشوری ، پیشرفت تحصیلی و الزامات ساعت اعتباری
تنها یک کودک می‌تواند از مزایای میراث Hazlewood در یک زمان استفاده کند .
قانون Hazlewood برای همسر / کودک
Spouses و فرزندان وابسته به وظیفه فعال ، رزرو ، و گارد ملی تگزاس که در حین انجام‌وظیفه کشته شده‌اند ، در عمل گم شده‌اند ، یا اینکه به دلیل جراحت یا بیماری مرتبط با خدمات ، به طور کامل ناتوان شده‌اند .
مانند قانون Hazlewood عادی ، این سرباز کهنه‌کار باید زمانی که وارد خدمت می‌شوند ، ساکن تگزاس باشد .
یک همسر باید :
هیچ نفعی برای تحصیلات فدرال در اختیار ندارند
یکی از ساکنان تگزاس باشد ؛
ملاقات با پست کشوری ، پیشرفت تحصیلی و الزامات ساعت اعتباری
یک کودک باید :
هیچ فایده آموزشی federal ندارند ،
یکی از ساکنان تگزاس
برآورده کردن GPA تحصیلی ، پیشرفت تحصیلی و الزامات ساعت اعتبار . این الزام در مورد فرزند یک وزارت کشور ، KIA ، یا service که به تازگی به کار برده شده ، اعمال نمی‌شود .
مزایای استخدام سرباز کهنه‌کار تگزاس
ترجیحات سربازان قدیمی
سربازان جنگ زمان جنگ ، به عنوان بیوه زنان و کودکان کسانی که در انجام‌وظیفه فعال کشته می‌شوند ، در استخدام با ادارات دولتی یا ادارات دولتی اولویت دارند . ادارات دولتی باید اولویت قدیمی سربازان را تمرین کنند تا این که آن‌ها به ۴۰ درصد کار کهنه سرباز رسیده باشند .
اعتبار زمان نظامی به سوی بازنشستگی دولتی
- بازنشسته که کارمندان دولت هستند می‌توانند با پرداخت برابر پرداخت ماهانه یک کارمند ، زمان خدمت وظیفه فعال خود را به سمت بازنشستگی بگیرند . حداکثر هر کسی که می‌تواند بخرد ۶۰ ماه است .
فواید Veteran Veteran تگزاس
مجوز شکار معلولان معلولان : مجوز ماهیگیری

معلولان معلول با ۵۰ درصد یا ناتوانی بیشتر و یا از دست دادن استفاده از یک پای یا پا در نتیجه خدمات می‌توانند بسته " سوپر " سوپر " و همه بسته ماهیگیری همه آب " را به دست آورند .

منبع سایت سربازی

چهارشنبه 19 دی 1397
بؤلوملر :